Afspraken:

  • Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.
  • Inschrijvingen moeten bij voorkeur 10 dagen vóór aanvang van de cursus binnen zijn, dan wordt bepaald of een cursus kan doorgaan.
  • De inschrijving  is op volgorde van binnenkomst.
  • Cursussen en workshops moeten vóór aanvang worden betaald.
  • Bij afbreken van een cursus of workshop kan geen geld worden teruggegeven.
  • Wanneer een cursus onverhoopt door ons wordt geannuleerd, dan zal het reeds betaalde cursusgeld terug worden gestort.
  • Gemiste lessen worden worden niet gerestitueerd.